درب های اتوماتیک دو لنگه

درب های اتوماتیک دو لنگه به گونه ای ساخته شده است که دو لنگه ی درب در کنار هم قرار گرفته و باز شدن لنگه ها فضای خوبی را برای تردد وسایل نقلیه فراهم می‌آورد.
در ایران بیشترین استفاده از درب های اتوماتیک از درب های دو لنگه است و بیشتر مردم درب های اتوماتیک را با این گونه می شناسند.

انعطاف‌پذیری درب های اتوماتیک دو لنگه برای استفاده در ساختمان‌ها با نیازهای گوناگون نیز مناسب است و این ن